Poziom ryzyka

Ile można zaryzykować w biznesie

Przysłuchując się rozmowom pracowników banków lub doradców finansowych przedstawiających klientom ofertę loka i funduszy można spotkać się z określeniem, opisującym stosunek danego klienta do ryzykowności danej inwestycji i pośrednio do możliwych do osiągnięcia dzięki niej zysków.
http://kserogliwice.pl/ http://histeria-polski.pl/ http://zapgo.com.pl/ http://zaklady-sportowe-online.com/ mody do symulator farmy 2011 http://etypy.com/ http://blogikulinarne.pl/ www.uctok.com

czytaj dalej