Poziom ryzyka

Ile można zaryzykować w biznesie

Przysłuchując się rozmowom pracowników banków lub doradców finansowych przedstawiających klientom ofertę loka i funduszy można spotkać się z określeniem, opisującym stosunek danego klienta do ryzykowności danej inwestycji i pośrednio do możliwych do osiągnięcia dzięki niej zysków.

czytaj dalej